Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Napoleons veldslagen

In 1813 kwamen alle vijanden van Napoleon bij elkaar om een plan te bedenken om de Fransen te verslaan. Oostenrijk, Pruisen, Rusland, Zweden en Engeland vormden één groot leger en voerden gezamenlijk de strijd tegen Frankrijk.

De strijd werd gestreden bij Leipzig en staat bekend als de "Volkerenslag". Napoleon verloor de strijd en werd verbannen naar het eiland Elba. De Fransen vertrokken uit Holland en de zoon van Prins Willem V keerde terug uit Engeland. Hij volgde zijn vader op, maar niet als stadhouder maar als koning: Koning Willem I. Voorkomen moest worden dat Frankrijk weer aan de macht kwam en daarom moest ten Noorden van Frankrijk een sterk rijk ontstaan. De Zuidelijke Nederlanden en Luxemburg sloten zich aan bij Noordelijke Nederlanden. Willem I werd koning over deze staat. De koninklijke familie ging in Den Haag wonen waardoor Den Haag bestempeld werd als koninklijke residentie. Den Haag was echter niet de hoofdstad; dat werd Amsterdam.

J.W. Pieneman, Slag bij Waterloo, 1824, Rijksmuseum Amsterdam