Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Gymnasium

In 1838 werd de Latijnse school samengevoegd met de 'Stedelijke school voor middelbaar onderwijs voor wetenschappen en letteren'. Deze nieuwe school, het Stedelijk Gymnasium, werd het eerste gymnasium van Nederland. Inmiddels is de naam veranderd in Gymnasium Haganum.

Op de oude Latijnse School kregen leerlingen vooral les in Latijn en Grieks als voorbereiding op de universiteit. Op het nieuwe gymnasium kreeg je ook les in andere vakken zoals wiskunde, aardrijkskunde, Nederlands en moderne vreemde talen. Zo werd je beter voorbereid op een beroep in bijvoorbeeld de handel of het leger.

Tien jaar later waren er al achttien gymnasia in Nederland.

Koningin-weduwe Emma bezoekt het Gymnasium in 1908. Verzameling Haags Gemeentearchief.