Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Afhankelijk van liefdadigheid

In de loop van de 19de eeuw bouwden rijke mensen of verenigingen soms woningen voor de arme mensen. In 1840 gebeurde dit al in Den Haag. Maar ook in Scheveningen woonden armen. In 1875 werd een mooi hofje aan de Badhuisstraat gebouwd: het hofje van de Lammersstichting. Het was vooral bedoeld voor weduwen en kinderen van verongelukte vissers. Zo'n hofje werd ook wel "liefdadigheidshofje" genoemd.

Maar het bouwen van zo’n hofje bleef vaak een uitzondering. In 1891 werd het volgende in een rapport over Scheveningen geschreven: "Allerdroevigst is de toestand der woning nummer 204 te noemen. Een vertrek ter lengte van 3 meter, breed 3,75 meter en hoog 2,75 meter, dus van slechts 31 kubieke meter, strekt niet minder dan 11 personen tot verblijf." Sinds een in 1855 geschreven rapport was er blijkbaar nog niet zo veel veranderd: sommige mensen leefden nog steeds in holen.

Badhuisstraat 188, hofje Lammertsstichting, collectie Haags Gemeentearchief