Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Als je nodig moest

In 1860 vaardigde het gemeentebestuur een verordening uit met een aantal voorschriften voor het bouwen van woningen. Tot dat moment werden arbeiderswoningen vooral op binnenterreinen in sloppen en steegjes gebouwd. De bouw van goede arbeiderswoningen was beperkt gebleven tot een enkel geval, bijvoorbeeld het in 1854 gebouwde hofje van Schuddegeest.

Wat betreft het toilet schreef de verordening voor dat elke woning een afzonderlijk en goed bruikbaar secreet moest hebben. Maar hier kon van worden afgeweken, mits men een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders had 'tot het inrichten van een gemeenschappelijk secreet voor hoogstens 6 woningen.'

Omdat in een woning gemiddeld vaak zes mensen woonden kon dit in de praktijk inhouden dat zo’n dertig of meer mensen van één toilet gebruik maakten. Als je nodig moest, kon het dus voorkomen dat je in een rij moest aansluiten.

Pas aan het einde van de 19de eeuw werden door het gemeentebestuur strengere voorschriften voor woningen opgesteld. Een hele belangrijk stap werd echter in 1901 door de landsregering gezet, namelijk de totstandkoming van de Woningwet.