Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Twee burgemeesters

Philips II besloot in 1559, dat de baljuwOpperrechter en bestuurder van een stad. in Die Haghe voortaan door twee burgemeesters zou worden bijgestaan. De schepenenRechters en bestuurders in een middeleeuwse stad. Vanaf de 16de eeuw alleen nog rechters. bemoeiden zich voortaan alleen nog maar met de rechtspraak. In 1591 kwam er nog een derde burgemeester bij!

Het volledige bestuur van Die Haghe, de magistraatStadsbestuur., bestond toen uit 12 vroedschapsleden, 7 schepenen, 3 burgemeesters en een baljuw, die ook nog eens schoutHoofd van de politie. was.

De vroedschap was een gezelschap van 32 belangrijke en rijke mannen. Philips de Goede had de vroedschap al in 1452 ingesteld. Zij stelden een lijst op van 14 personen waaruit de graaf de 7 schepenen koos. Later, onder Karel V, kromp de vroedschap in tot 24 leden en in 1525 tot 12 leden. Hun taak bleef hetzelfde, al mochten zij nu ook kandidatenlijst voor het baljuwschap en het burgemeestersambt maken.