Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Staten-Generaal, stadhouder en raadpensionaris

De zeven gewestenDeel van het land. Veel van de Nederlandse provincies waren vroeger aparte gewesten (Holland, Friesland, Gelre, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland) vergaderden regelmatig. In deze gezamenlijke vergadering, de Staten-GeneraalHet hoogste bestuur waarin afgevaardigden van alle gewesten zaten. Nu de Eerste en Tweede Kamer bij elkaar., spraken de zeven gewesten over oorlog, vrede, de uitgaven voor de oorlog en de buitenlandse politiek. De Staten-Generaal benoemden de stadhouderIn de Middeleeuwen: plaatsvervanger van de koning Vanaf 1581: opperbevelhebber van het leger en de vloot, ondergeschikt aan de Staten. en regeerden samen met hem.

Maar de Staten-Generaal hadden niet alle macht in handen. Deze nieuwe republiekEen republiek is een land dat niet bestuurd wordt door een koning, maar door een groep mensen of door iemand die gekozen is door het volk, zoals een president. stond min of meer onder leiding van het rijkste gewest Holland.

Ook de stadhouder en de raadpensionarisDe belangrijkste en hoogste ambtenaar in Holland en West-Friesland, ook wel landsadvocaat genoemd, de belangrijkste man van de Staten van Holland, waren machtig. De stadhouder was opperbevelhebber van leger en vloot. De stadhouder was vaak een edelman uit het huis van Oranje-Nassau (familie dus van Willem van Oranje). Als baas van het leger was de stadhouder veel belangrijker dan alle andere bestuurders.

De raadpensionaris kan je een beetje vergelijken met onze huidige minister-president van Nederland, maar dan een die tegelijkertijd minister van Financiën en Buitenlandse Zaken is. Een raadpensionaris met veel macht leek soms wel een beetje de president van de Republiek.

Kaart van de Republiek der Zeven Verenigde Provincieën.