Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Ploegsporen

Om hun land te bewerken, maakten de boeren in de IJzertijdDe IJzertijd duurde in ons land van 800 voor Christus tot het begin van onze jaartelling. IJzer was de nieuwe grondstof om voorwerpen mee te maken. De mensen waren toen boeren die leefden van landbouw en veeteelt. gebruik van ploegen die werden voortgetrokken door ossen. De ploegsporen op de foto stammen vermoedelijk uit de Vroege IJzertijd (800-500 voor Christus) en zijn gemaakt met een zogenaamd eergetouw.

Een eergetouw was een eenvoudige ploeg die de grond alleen openscheurde. Op deze manier werd een dambordpatroon van lijnen gevormd. Vanaf de Late IJzertijd (250 voor Christus) had men zogenaamde keerploegen. Met deze ploegen werd de grond ook omgekeerd. Deze manier van ploegen herken je aan de lange rechte lijnen die in de grond getrokken zijn.

Ploegende boeren. Tekening Evert van Ginkel.
Eergetouwsporen. Foto afdeling Archeologie.