Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Oversteekplaats

Ongeveer 2500 jaar geleden in de IJzertijdDe IJzertijd duurde in ons land van 800 voor Christus tot het begin van onze jaartelling. IJzer was de nieuwe grondstof om voorwerpen mee te maken. De mensen waren toen boeren die leefden van landbouw en veeteelt. moest een boer een kreekje oversteken om met zijn koeien de weidegronden bij zijn boerderij te kunnen bereiken. Over het kreekje bouwde hij een dam. Hij legde hiervoor een stam neer van een es. Enkele meters verderop sloeg hij enkele takken van de es, waarvan hij paaltjes had gemaakt, de grond in. De tussenruimte bedekte hij met riet waarop hij vervolgens kluiten grond stapelde. Op deze manier bouwde de boer een oversteekplaats tussen zijn boerderij en de plek waar zijn koeien graasden. Dit dammetje is bij een opgraving in het Wateringse Veld gevonden.

Dammetje in het Wateringse Veld. Foto afdeling Archeologie.