Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Hoefafdrukken

Deze hoefafdrukken zijn een mooi voorbeeld van hoeveel geluk archeologen soms kunnen hebben.

Meer dan 2500 jaar geleden in de IJzertijdDe IJzertijd duurde in ons land van 800 voor Christus tot het begin van onze jaartelling. IJzer was de nieuwe grondstof om voorwerpen mee te maken. De mensen waren toen boeren die leefden van landbouw en veeteelt. liepen koeien van boertjes die in het Haagse gebied woonden door het drassige veen. Hun poten zakten weg in de slappe ondergrond. De gaten die ze achterlieten, werden opgevuld met zand dat van de duinen afwaaide. Doordat het oude landschap met zand werd afgedekt, zijn de sporen die mensen en dieren eeuwen geleden hebben achtergelaten, prachtig bewaard gebleven.

Hoefafdrukken van koeien. Foto afdeling Archeologie.