Zoeken
Zoeken

Willem III

Koning der Nederlanden
1817-1890

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk was de oudste zoon van koning Willem II en de Russische tsarendochter Anna Paulowna.
In 1839 trouwde hij met zijn nicht Sophie van W├╝rttemberg (1818-1877). Zij kregen drie zoons. Het huwelijk was erg ongelukkig.
In 1849 werd Willem III als koning ingehuldigd. Erg populair was hij niet en tegen zijn ministers was hij nogal tegendraads. Hij verzette zich tegen de inperking van de Koninklijke macht die onder zijn vader in 1848 was ingevoerd. Maar tevergeefs; het grootste deel van de macht bleef in handen van de volksvertegenwoordigers.

Twee jaar na de dood van zijn vrouw Sophie, trouwde Willem opnieuw met Emma van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). Zij was 41 jaar jonger. In 1880 kregen zij een dochter: Wilhelmina. De drie zoons uit het eerste huwelijk stierven allemaal eerder dan Willem III.

Toen Willem III in 1890 overleed, was zijn enige kind, prinses Wilhelmina, nog te jong om te regeren. Haar moeder Emma nam deze taak op zich, tot Wilhelmina op achttienjarige leeftijd in 1898 koningin werd. Willem III is begraven in de Koninklijke grafkapel in de Nieuwe Kerk in Delft.

Koning Willem III in uniform met hermelijnen mantel. 1856 door Nicolaas Pieneman. Rijksmuseum Amsterdam