Zoeken
Zoeken

Willem Frederik van Nassau-Dietz

Vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe
1613-1664

Willem Frederik was de zoon van Ernst Casimir van Nassau-Dietz en Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenb├╝ttel. Hij was de kleinzoon van Johan de Oude, de broer van Willem van Oranje. Willem Frederik studeerde in Leiden en Groningen en nam daarna dienst in het leger van Frederik Hendrik van Oranje.

In 1652 trouwde hij met zijn achternicht Albertine Agnes, de dochter van Frederik Hendrik. Zij kregen drie kinderen, twee dochters en een zoon.
Tijdens een jachtpartij wilde Willem Frederik een schot lossen met zijn zadelpistool, dat weigerde af te gaan. Bij het schoonmaken van het pistool kreeg hij een kogel door zijn kin en kaak. Al zijn tanden zaten los en hij kon niet meer slikken. Een week later stierf hij. Hij werd begraven in de grafkelder van de Friesche Nassau's in de Grote Kerk in Leeuwarden.

Portret van Willem Frederik door Wybrand de Geest, 1632, Rijksmuseum Amsterdam