Zoeken
Zoeken

Maria Stuart II

Prinses van Oranje, koningin van Engeland en Schotland
1662-1694

Maria Stuart II was de dochter van Jacobus II, de hertog van York en de broer van de koning van Engeland en Schotland en van Anne Hyde. Maria werd opgevoed aan het hof van haar oom koning Karel II. Karel II had zelf geen kinderen en eiste dat Maria protestants werd opgevoed, ook al was haar vader katholiek.

In 1677 werd Maria uitgehuwelijkt aan haar neef Willem III, prins van Oranje en sinds 1672 stadhouder. De moeder van Willem III, ook een Maria Stuart, was een tante van Maria Stuart II.
Na de dood van haar oom koning Karel II in 1685, werd Maria's katholieke vader Jacobus II koning van Engeland. Jacobus II trad zeer wreed op tegen de protestantenMensen die zich in de zestiende eeuw afsplitsten van de katholieke kerk. Ook mensen die in latere tijd naar een niet-katholieke kerk gingen, worden protestanten genoemd.. Bovendien trok hij zich niets aan van het Engelse parlementgroep mensen die een land of een gebied bestuurt. Daarom riepen zijn tegenstanders de hulp in van Maria's echtgenoot Willem III. Hij versloeg zijn schoonvader en oom en in 1689 werden Willem III en Maria koning en koningin van Engeland.
Op 28 december 1694 overleed Maria Stuart aan de pokken. Zij werd begraven in Westminster Abbey in Londen.

Maria Stuart II