Zoeken
Zoeken

Maria Louise van Hessen-Kassel


1688-1765

Maria Louise van Hessen-Kassel was het tiende kind van Lodewijk, graaf van Hessel Kassel en Maria Anna, gravin van Koerland. Haar vader was een bondgenoot van Willem III in zijn strijd tegen de Franse koning Lodewijk XIV.

In 1709 trouwde ze met de Friese stadhouder Johan Willem Friso. Ze kregen een dochter. In 1711 verdronk Johan Willem Friso in het Hollands Diep. Anderhalve maand na zijn dood werd hun zoon Willem Karel Hendrik Friso geboren. Maria werd aangewezen als zijn voogdes en regent voor het stadhouderschap in Friesland en Groningen tot hij volwassen was.

Na de dood van haar schoondochter Anna van Hannover in 1659, werd ze nogmaals regent, nu voor haar kleinzoon Willem V. Ze was toen al zeventig en daarom werd er een tweede voogd aangesteld: Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolffenb├╝ttel. Maria Louise overleed op 9 april 1765, 54 jaar na de dood van haar man. Ze is begraven in de Grote Kerk in Leeuwarden.

Maria Louise van Hessen-Kassel, portret door Johann Philip Behr, 1756, Rijksmuseum Amsterdam