Zoeken
Zoeken

Johan Willem Friso

Vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland en Groningen, prins van Oranje
1687-1711

Johan Willem Friso was de tweede zoon en het derde kind van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. Zijn oudere broertje Willem George Friso was in 1686 op éénjarige leeftijd overleden. Na Johan Willem Friso werden nog zes meisjes geboren.
Toen hij acht was overleed zijn vader en volgde Johan Willem Friso hem op als stadhouder van Friesland en Groningen. Tot hij in 1707 volwassen werd verklaard was zijn moeder regentes.

Stadhouder Willem III had zelf geen kinderen en had in zijn testament bepaald dar Johan Willem Friso zijn erfgenaam en opvolger zou zijn. Na Willems dood in 1702 weigerden de Staten van Holland een nieuwe stadhouder aan te wijzen en begon het Tweede Stadhouderloze Tijdperk.

Johan Willem Friso trouwde op in 1709 in Kassel met Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765). Zij kregen in 1710 een dochter. Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso in het Hollands Diep, hij was op weg naar Den Haag om te praten over de erfenis van Willem III. Anderhalve maand na zijn dood werd zijn zoon Willem Karel Hendrik Friso geboren.

Johan Willem Friso, miniatuur door een onbekende kunstenaar, 1710, Rijksmuseum Amsterdam