Zoeken
Zoeken

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland en Groningen
1657-1695

Hendrik Casimir II was de enige zoon van Willem Frederik van Nassau-Dietz en Albertine Agnes van Nassau. Hij werd geboren in Den Haag.
Hij was pas zeven toen zijn vader in 1664 verongelukte. Hendrik Casismir volgde zijn vader op als stadhouder van Friesland en Groningen. Zijn moeder Albertine Agnes was zijn voogdes en werd regent tot hij oud genoeg was om zelf te regeren.

Hendrik Casimir trouwde in 1683 met zijn nicht Henriƫtte Amalia van Anhalt-Dessau. Zij kregen negen kinderen.
Op 25 maart 1696 overleed hij in Leeuwarden. Hij is begraven in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Hendrik Casimir II, prent door Johannes Willemsz. Munnickhuysen, Rijksmuseum Amsterdam