Zoeken
Zoeken

Hendrik


1550-1574

Hendrik van Nassau was het twaalfde en laatste kind van Willem de Rijke en Juliana van Stolberg en de jongste broer van Willem van Oranje.
Toen zijn vader in 1559 overleed ging Hendrik bij zijn oudste broer Willem wonen.

In 1572 nam Hendrik deel aan Willems invasie in de Nederlanden. Omdat de invasie mislukte keerde hij terug naar Dillenburg om daar mee te werken aan de voorbereiding van een nieuwe veldtocht. In 1574 trok Hendrik samen met Franse en Duitse legers naar Leiden, waarbij zij gestopt werden door Spaanse troepen op de Mookerheide. Tijdens de Slag op de Mookerheide sneuvelde hij samen met zijn broer Lodewijk. Hun lichamen werden nooit teruggevonden.

Hendrik van Nassau, portret door Wybrand de Geest, Rijksmuseum Amsterdam