Zoeken
Zoeken

Filips Willem

Prins van Oranje, graaf van Nassau, graaf van Buren
1554-1618

Filips Willem was de oudste zoon van Willem van Oranje en zijn eerste echtgenote Anna van Egmont. Hij werd vernoemd naar Filips II. Toen hij drie jaar was overleed zijn moeder. Hij groeide op in Breda, Buren en Brussel.
Maar in 1568 kwam zijn vader Willem van Oranje in opstand tegen Filips II. Als straf werd Filips Willem, die toen student was aan de Universiteit van Leuven, gevangengenomen en vanuit Leuven naar Spanje gevoerd. Hij was gijzelaar in Spaanse handen. Gedurende zijn lange verblijf in Spanje kreeg hij een katholieke opvoeding.

Bij de dood van zijn vader in 1584 erfde Filips Willem het vorstendom Oranje en het graafschap Buren. Pas in 1596 mocht hij van Spanje weer naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden reizen. Hij werd daar echter niet vertrouwd. Men zag in hem een aanhanger of spion van Spanje. Daarom woonde Filips Willem in de Zuidelijke Nederlanden in Brussel en bemoeide hij zich niet met de politiek.

In 1606 trouwde hij met Eleonora van Bourbon-Condéwerd, de nicht van de Franse koning Hendrik IV.
Bij het tekenen van het Twaalfjarig Bestand in 1609 ontving hij alle Nassause bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden. Met zijn protestantse halfbroers Maurits en Frederik Hendrik voerde hij een felle strijd over de erfenis van zijn vader. Nadat hij in 1609 zijn rechten deels terug kreeg en hij weer toegang had tot de Republiek woonde hij korte tijd in Breda.

Filips Willem overleed op 20 februari 1618 op 63-jarige leeftijd in Brussel , Hij ligt begraven in de Sint Sulpitiuskerk te Diest.

Michiel Jansz. van Mierevelt, portret van Filips Willem, prins van Oranje, Rijksmuseum Amsterdam