Zoeken
Zoeken

Emma van Waldeck-Pyrmont

Koningin der Nederlanden en Regentes

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia prinses van Waldeck-Pyrmont, was de dochter van Georg Victor vorst van Waldeck-Pyrmont en Helene Wilhelmine Henriette Pauline Marianne prinses van Nassau-Weilburg. Ze had vijf zussen en één broer.

In 1878 verloofde zij zich met de koning-weduwnaar Willem III, zij was twintig en Willem eenenzestig jaar oud. Ze trouwden op 7 januari 1879, en op 31 augustus 1880 werd er een dochter, Wilhelmina geboren.
Op 17 november 1890 stierf Willem III, en drie dagen later werd Emma beëdigd als regentes voor haar inmiddels tienjarige dochter. Op 6 september 1898 werd de toen achttienjarige Wilhelmina als koningin ingehuldigd en trad Emma terug als regentes.

Emma overleed op 20 maart 1934 op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. Zij is begraven in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft.

collectie Haags Historisch Museum dowager_queen_of_holland.jpg