Zoeken
Zoeken

Alexander

Prins van Oranje, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau
1851-1884

Willem Alexander Carel Hendrik Frederik, was de derde zoon van koning Willem III en Sophie van Wurtemberg.
Prins Alexander was van jongs af aan nerveus en ziekelijk. Voor zijn moeder was dat reden hem met veel zorg te omringen. Zijn vader ergerde zich daaraan.
Prins Alexander stierf ongehuwd en kinderloos op 32-jarige leeftijd op 21 juni 1884 aan tyfus. Omdat zijn vader, die met koningin Emma, zijn tweede vrouw, en hun dochtertje Wilhelmina een reis naar Duitsland en Zwitserland maakte, zijn vakantie niet wilde onderbreken, werd de begrafenis alsmaar uitgesteld. De koning keerde uiteindelijk pas op 15 juli 1884 terug. Prins Alexander werd op 17 juli 1884 bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft.

Prins Alexander