Zoeken
Zoeken

Adolf


1540-1568

Adolf van Nassau was het zesde kind van Willem de Rijke en Juliana van Stolberg. Adolf was de op een na jongste broer van Willem van Oranje.
Adolf studeerde in Wittenberg. Adolf streed in 1566 tegen de Turken die steeds verder opdrongen in Europa. In 1568, toen zijn broer Willem van Oranje in opstand kwam tegen Filips II, streed hij aan zijn zijde in Brabant. Adolf trok vervolgens in de troepenmacht van zijn andere broer Lodewijk mee naar het noorden, waar hij sneuvelde in de slag bij Heiligerlee.

Adolf van Nassau, portret door Wybrand de Geest, Rijksmuseum Amsterdam