Zoeken
Zoeken

Willem III

Graaf van Holland 1304-1337
ca. 1286-1337

Willem III was de zoon van Jan II van Avesnes en Philippine van Luxemburg. Hij werd opgevoed aan het Henegouwse hof in Valenciennes. De stad Valenciennes ligt tegenwoordig in Noord-Frankrijk.

In 1304 volgde Willem zijn overleden vader op als graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. In Henegouwen werd hij graaf Willem I genoemd, omdat hij in het graafschap Henegouwen de eerste graaf was met de naam Willem. In Holland en Zeeland was hij de derde graaf met de naam Willem, daarom was zijn naam hier graaf Willem III.

Hij trouwde in 1305 in Longpont in Noord-Frankrijk met Johanna van Valois. Zij iwas de dochter van graaf Karel van Valois, de broer van de Franse koning en zijn eerste vrouw gravin Margaretha van Anjou. Graaf Willem III en Johanna van Valois kregen negen kinderen.

Graaf Willem III liet zijn dochters trouwen met invloedrijke Europese vorsten. Hij probeerde hiermee zelf meer macht te krijgen. Zijn dochter Margaretha trouwde met Lodewijk de Beier, de hertog van Beieren, die in 1328 zelfs keizer van het Duitse rijk werd. In 1328 trouwde een andere dochter, Philippa, met de Engelse koning Edward III.

Willem III kreeg zoveel invloed, dat bij ruzies tussen landen vaak zijn hulp werd ingeroepen. Hij slaagde er vaak in problemen op te lossen, zonder dat er een oorlog moet worden gevoerd.

De Hollandse graven hadden al meer dan honderd jaar ruzie met de graven van Vlaanderen over het bestuur van een deel van Zeeland (dit gebied heet ‘Zeeland bewester Schelde’). Deze Zeeuwse eilanden kwamen nu definitief onder het gezag van graaf Willem III en zijn opvolgers.

Graaf Willem III was niet vaak in Holland. Hij woonde het liefst in zijn hof in Henegouwen. Het graafschap Holland liet hij daarom vooral door zijn jongere broer Jean de Beaumont besturen. Als Graaf Willem III wel in Holland was dan verbleef hij het liefst in Den Haag.

Veel middeleeuwse schrijvers waren blij met de rust die graaf Willem III in het graafschap Holland bracht gebracht. Hij kreeg daarom de bijnaam Willem III ‘de Goede’.

Op 8 juni 1337 overleed graaf Willem III. Hij werd in Valenciennes begraven.

Collectie Haags Historisch Museum willem-iii-van-holland-henegouwen.jpg