Zoeken
Zoeken

Willem II

Graaf van Holland 1234-1256
1227-1256

Willem II was de zoon van graaf Floris IV en Machteld van Brabant. Willem was pas zeven jaar oud toen zijn vader in 1234 overleed tijdens een riddertournooi. Tot aan zijn meerderjarigheid in 1239 - hij is dan twaalf jaar oud - had hij verschillende voogden.

Zodra Willem meerderjarig was, werd hij graaf Willem II van Holland. Zijn moeder Machteld van Brabant keerde toen terug aan het grafelijk hof.

Willem II trouwde op 25 januari 1252 in Brunswijk (nu heet deze Duitse stad Braunschweig) met Elizabeth van Brunswijk. Zij kregen twee kinderen: in 1254 een zoon, de latere graaf Floris V, en in 1255 een dochter Machteld, die al jong overleed.

Een aantal Hollandse steden keeg van Willem II stadsrechten: Haarlem (1245), Delft (1246) en Alkmaar (1254). Willem II was regelmatig in Den Haag. Vermoedelijk heeft Willem II bij het hofgebouw op het huidige Binnenhof een aantal grafelijke vertrekken bijgebouwd. Onder de Ridderzaal (vroeger de Grote Zaal genoemd) zijn muurresten gevonden van een oudere zaal. Ook de kapel van Eikenduinen is tussen 1234 en 1256 gesticht door graaf Willem II. Er staat nog een stuk van de toren op de begraafplaats Oud Eikenduinen.

Op 3 oktober 1247 werd graaf Willem II te Woeringen (in de buurt van Keulen in Duitsland) tot rooms-koningDe titel van de Duitse koning vóór zijn kroning tot keizer. gekozen. In 1248 werd hij in Aken gekroond. Het huwelijk van graaf Willem II met Elisabeth van Brunswijk, dochter van hertog Otto I van Brunswijk, droeg eraan bij dat de Hollandse graaf door de vorsten in het Duitse rijk als heerser werd geaccepteerd.

Graaf Willem II was een van de machtigste vorsten in West-Europa. Hij had veel invloed in het Duitse Rijk. De paus wilde hem zelfs in 1254 in Rome tot keizer kronen.

De oorlog van Holland tegen Vlaanderen liep in 1250 op een mislukking uit. Graaf Willems broer Floris, die tijdens zijn afwezigheid het graafschap Holland bestuurde, was gevangen genomen. Willem II ging opnieuw de strijd aan met Vlaanderen en in 1254 won hij.

Voordat graaf Willem II naar Rome reisde om tot keizer te worden gekroond, wilde hij in januari 1256 ook nog de opstandige bevolking in West-Friesland onderwerpen. Tijdens deze veldtocht tegen de Westfriezen sneuvelde Willem II echter. Hij ging als een stoere ridder te paard over het ijs zijn troepen vooruit. Helaas stapte het paard op een zwakke plaats in het ijs. De Hollandse graaf zakte met paard en al door het ijs. De Westfriezen doken bovenop hem en sloegen hem dood. Graaf Willem II was toen pas 29 jaar.

De Westfriezen begrepen te laat wie zij hadden vermoord en verborgen het lijk van Willem II in paniek in een boerderij in Hoogwoud in West-Friesland. Hier vond 26 jaar later Floris V, de zoon van graaf Willem II, het lichaam van zijn vader terug. Hij werd daarna in de kloosterkerk in Middelburg begraven naast zijn echtgenote Elisabeth van Brunswijk.

Collectie Haags Historisch Museum troonzegel-graaf-willem-ii-gelders-archief.jpg