Zoeken
Zoeken

Philips de Goede van Bourgondië

Graaf van Holland 1433-1467
1396-1467

Philips de Goede (van Bourgondië) was de zoon van Jan zonder Vrees en Margaretha, hertog en hertogin van Bourgondië. Hij kreeg de bijnaam ‘de Goede’, omdat hij na jaren van oorlog, rust en vrede heeft teruggebracht.

Philips van Bourgondië trouwde drie keer:

1) in 1409 met Michelle van Valois (1395-1422), dochter van Karel VI, koning van Frankrijk en Isabella van Beieren. Philips en Michelle krijgen een dochter Agnes, die op jonge leeftijd stierf.

2) in 1424 met Bonne van Artesië (1396-1425), dochter van Philips van Artesië en van Maria van Berry, hertogin van Auvergne. Philips en Bonne kregen geen kinderen.

3) in 1430 met Isabella van Portugal (1397-1471), dochter van Jan I, koning van Portugal en Philippa van Lancaster. Philips en Isabella kregen drie zonen. De eerste twee kinderen stierven jong. Het derde kind was Karel de Stoute (1433-1477). Hij werd de opvolger van Philips van Bourgondië.

Jan zonder Vrees, de vader van Philips, was in 1419 na een aanslag gedood. Philips volgde hem op. Hij was toen hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen en Artesië. In 1433 droeg Jacoba van Beieren de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen aan Philips van Bourgondië over. In 1441 was Philips tenslotte regent en erfgenaam van Luxemburg geworden. Philips van Bourgondië was toen een van de machtigste vorsten in Europa.

In Frankrijk steunde Philips van Bourgondië de Engelsen in hun strijd tegen de Franse koning. Pas in 1435 sloot hij vrede met de Franse koning.

In 1430 richtte hij een speciale ridderorde op: de ‘Orde van het Gulden Vlies’. Philips maakte belangrijke edellieden lid van deze orde. Hij hoopte dat zij hem steunden tijdens oorlogen of bij zijn kruistochtplannen. Philips kwam niet vaak naar Den Haag. Den Haag en het graafschap Holland lagen in een verre uithoek van zijn rijk. Hij liet dit gebied door stadhouders (plaatsvervangers) besturen. In de periode 1436-1445 bezocht hij het Binnenhof in Den Haag slechts driemaal.

In 1455 kwam Philips van Bourgondië wel naar Holland en verbeef vele maanden in Den Haag. Hij verplaatste zelfs zijn hele hofhouding naar Den Haag.

Philips de Goede overleed in 1467. Hij is begraven in de beroemde Chartreuse de Champmol, de kerk bij het Kartuizerklooster in Dijon in Bourgondië (Frankrijk).

Collectie Haags Historisch Museum stamboom/philips-de-goede.jpg