Zoeken
Zoeken

Machteld van Brabant

Gravin van Holland 1224-1234
ca. 1200-1267

Machteld van Brabant was de dochter van Hendrik I, hertog van Brabant en Machteld van Boulogne.

In 1212 trouwde Machteld op twaalfjarige leeftijd met Hendrik II, keurvorst van de Palts (overleden in 1214). Na het overlijden van haar eerste man - zij was toen veertien jaar - verloofde zij zich met de 4-jarige Floris IV, graaf van Holland (1210-1234). Zij trouwden in 1224 en kregen zes kinderen.

In Loosduinen stichtten graaf Floris IV en zijn vrouw gravin Machteld omstreeks 1229 een klooster voor vrouwen (cisterciënzerklooster).

Op 19 juli 1234 sneuvelde Floris IV tijdens een toernooi. Hij was toen net 24 jaar geworden. Hij liet behalve zijn weduwe Machteld, ook zes kinderen na. Een daarvan was de zevenjarige Willem, die graaf Willem II van Holland zal worden.

Na de dood van haar man in 1234 ging Machteld in ’s-Gravenzande wonen. Het dorp ´s-Gravenzande kreeg tijdens haar verblijf in 1246 stadsrechten.

Zodra haar zoon Willem meerderjarig werd en in 1239 als graaf Willem II van Holland het bestuur in handen kreeg, keerde Machteld terug aan het grafelijk hof.

Ook haar zoon Willem stierf jong. Hij overeed in 1256 op 29-jarige leeftijd. Net als zijn vader Floris IV liet hij een minderjarige opvolger na: Floris V (1254-1296). Machtelds andere zoon, Floris ‘de Voogd’, en haar dochter, Aleid van Holland, traden op als voogden van de jonge Floris.

Machteld van Brabant overleed op 22 december 1267, op ongeveer 70-jarige leeftijd, en werd begraven in het klooster van Loosduinen.

Machteld van Brabant op een lakzegel