Zoeken
Zoeken

Karel de Stoute

Graaf van Holland van 1467-1477
1433-1477

Karel de Stoute was de zoon van Philips de Goede, hertog van Bourgondië en Isabella van Portugal, dochter van de koning van Portugal.

De vader van Karel de Stoute was erg machtig. Hij was heerser over Bourgondië, Vlaanderen, Artesië (Noord-Frankrijk), Holland, Zeeland en Henegouwen. In 1472 werd hij bovendien hertog van Gelre en graaf van Zutphen.

Karel de Stoute trouwde driemaal:
1) in 1440 met Catherine van Valois (1428-1440), dochter van Karel VII, koning van Frankrijk.
2) in 1454 met Isabella van Bourbon (1436-1465), dochter van Karel I (1401-1456), hertog van Bourbon en Agnes van Bourgondië (1407-1476). Isabella van Bourbon was een nicht van Karel de Stoute.
3) in 1468 met Margaretha van York (1446-1503), dochter van Richard Plantagenet (1411-1460) en Cecily Neville (1415-1495), hertog en hertogin van York. Margaretha van York was een zuster van Edward IV en Richard III, koningen van Engeland.

Samen met Isabella van York kreeg Karel de Stoute in 1457 één dochter: Maria de Rijke. Karel de Stoute kreeg geen andere kinderen.

Karel de Stoute droeg de naam Karel van Charolais, totdat hij zijn vader opvolgde. Charolais is een graafschap in Frankrijk. In de geschiedenisboeken kreeg hij later de bijnaam 'Karel de Stoute'. Zijn bijnaam betekent ‘de dappere’ en slaat dus niet op ondeugend gedrag.

Philips van Bourgondië stuurde in 1454 zijn zoon Karel naar het noordelijk deel van zijn rijk. Hij moest hem vervangen. Philips benoemde zijn zoon tot stadhouder-generaal in de Nederlanden.

Karel de Stoute woonde van 1462 tot 1464 vaak in Den Haag. Ook zijn tweede vrouw Isabella woonde hier regelmatig. Zij was na september 1463 de vaste vervanger van haar man in Holland. Op 22 augustus 1470 noemde Karel de Stoute deze plaats: ‘ville dela Haye’, dit betekent 'stad Den Haag'.

Terwijl Karel de Stoute aan het vechten was, woonde zijn derde echtgenote Margaretha van York met zijn dochter Maria op verschillende plaatsen. Ze woonden meestal in Gent en af en toe in Den Haag.

Karel de Stoute was een echte vechtersbaas. Hij wilde nog meer macht in Europa. In januari 1477 vocht hij bij Nancy tegen de legers van de Zwitsers en de Lotharingers. Zijn leger werd volslagen in de pan gehakt en Karel de Stoute sneuvelde.

Karel de Stoute werd begraven in Frankrijk. Zijn achterkleinzoon Karel V bracht in 1512 het lichaam van Karel de Stoute over naar Brugge. Nu is alleen nog het praalgraf van Karel de Stoute bewaard. Dit staat in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge.

Collectie Haags Historisch Museum stamboom/karel-de-stoute.jpg