Zoeken
Zoeken

Jan II van Avesnes

Graaf van Holland 1299-1304
1247-1304

Jan II van Avesnes was de oudste zoon van Jan I van Avesnes en Aleid van Holland. Jan trouwde in 1270 met Philippine van Luxemburg, dochter van Hendrik II, graaf van Luxemburg en gravin Margaretha van Bar. Het echtpaar kreeg twaalf kinderen.

Jan II van Avesnes werd in 1280 graaf van Henegouwen. Op verzoek van zijn jonge neef graaf Jan I van Holland ging Jan II van Avesnes in 1299 naar het Hollandse graafschap om hem te helpen als raadgever. Op 27 oktober 1299 droegen graaf Jan I en zijn echtgenote gravin Elisabeth van Engeland het bestuur over het graafschap voor een periode van vier jaar over aan Jan van Avesnes. Twee weken later, op 10 november 1299, kwam graaf Jan I plotseling te overlijden. Hij is vermoedelijk overleden aan dysenterie, een hele zware vorm van diarree.

Graaf Jan I en gravin Elisabeth habben geen kinderen waardoor het Hollandse gravenhuis uitgestorven was. Jan II van Avesnes werd de opvolger van graaf Jan I in de graafschappen Holland en Zeeland. Met de komst van Jan van Avesnes begon het zogenaamde Henegouwse huis. De Hollandse steden wilden Jan II van Avesnes graag hebben als nieuwe graaf.

Maar de Duitse koning probeerde zijn opvolging tegen te houden. Dit mislukte. In 1304 viel Vlaanderen Holland, Zeeland en Henegouwen aan. Jan II van Avesnes ging naar Henegouwen om daar zijn graafschap te verdedigen. Zijn zoon Willem leidde de verdediging van Holland en Zeeland.

De Zeeuwen willden Jan II van Avesnes niet als graaf. De Zeeuwse edelen steunden daarom Vlaanderen in de strijd tegen Henegouwen. Delen van Holland en geheel Zeeland kwamen in handen van Vlaanderen. Maar Jan II van Avesnes sloeg terug. In augustus 1304 vond de beslissende zeeslag bij Zierikzee plaats. In deze zeeslag speelde Willem, de zoon van Jan II van Avesnes een belangrijke rol. De Vlamingen verloren.

Op 12 september 1304 overeed graaf Jan II van Avesnes in Valenciennes in Henegouwen. Hij werd in Valenciennes begraven. Valenciennes ligt tegenwoordig in Noord-Frankrijk.

Collectie Haags Historisch Museum jean_ii_d_avesnes_1280-1304-2.jpg