Zoeken
Zoeken

Isabella van Portugal

Gravin van Holland van 1433-1467
1397-1471

Isabella van Portugal was de dochter van Jan I (1385-1433), koning van Portugal en de Engelse prinses Philippa van Lancaster (1360-1415). Zij groeide op aan het hof in Lissabon.

Haar moeder stierf in 1415 aan de pest. Isabella was toen achttien jaar. Zij nam de taken van de overleden koningin aan het hof over. Zij was belangrijk aan het Portugese hof. Pas in 1430, toen Isabella al 31 jaar oud was, trouwde ze met Philips de Goede, hertog van Bourgondië, zoon van Jan zonder Vrees en Margaretha, hertog en hertogin van Bourgondië. Philips en Isabella kregen drie zonen. De eerste twee kinderen stierven jong. Het derde kind was Karel de Stoute. Hij werd de opvolger van Philips van Bourgondië.

In Holland en Zeeland lieten Isabella en haar man Philips van Bourgondië zich zelden zien. Slechts een enkele maal verbleef zij in Den Haag.

Zij overleed in 1471 en is begraven in het klooster te Gosnay Noord-Frankrijk. Twee jaar na haar overlijden, in 1473, liet haar zoon Karel haar herbegraven in de beroemde Chartreuse de Champmol, de kerk bij het Kartuizerklooster in Dijon in Bourgondië.

Isabella van Portugal