Zoeken
Zoeken

Floris de Voogd


ca. 1228-1258

Floris werd omstreeks 1228 geboren. Hij was de zoon van graaf Floris IV en Machteld van Brabant. Floris de Voogd nam in Holland en Zeeland tijdelijk de plaats in van zijn broer, graaf Willem II, toen deze in Duitsland was. Samen met Jan van Avesnes, de echtgenoot van zijn zus Aleid, versloeg hij in 1253 het leger van Vlaanderen, dat Walcheren was binnengevallen.

In 1256 stierf graaf Willem II op 29-jarige leeftijd. Hij liet een minderjarige opvolger na: Floris V. De jonge Floris kreeg zijn oom, Floris ‘de Voogd’, de naam zegt het al: als voogd.

Floris de Voogd overleed in 1258 aan de verwondingen die hij opliep tijdens een riddertoernooi in Antwerpen. Hij werd begraven in de abdijkerk van Middelburg. Na zijn dood trad zijn zuster Aleid van Avesnes op als voogdes voor Floris V.