Het land van de graaf
liefde
Philips met hofhouding naar Den Haag
1 kerk 1 geloof
Hagenaars met vleugels
Henegouwen bij Holland
Bourgondische stadhouders
Vrouw in problemen
Gekke broer
Dikkie Dikkie Arnoud
Bedelen om te overleven
Verloofd op je vierde
Winkelen in Den Haag
Kabeljauwen winnen van Hoeken
Naar de markt
spui
Monniken en priesters
Ploegen tot je erbij neervalt
Baby Jan verloofd!
De rode Leeuw
Wat schaft de pot?
Daar komen de schutters!
Het Dorpshuis
Willem IV sneuvelt bij Warns
Iets op je kerfstok hebben
Feest voor Graaf Willem IV
De beerput
Een varkentje voor het raam
Brand!
Een huis van 700 jaar geleden
Een dorp vol arbeiders
Uitvinding buskruit
Harnas of maliƫnkolder
Valk voor de jacht
Jachtsport
Wachten op je straf in de Gevangenpoort
Een klooster voor bedelmonniken
De Oude Kerk op Scheveningen
De Grote of Sint Jacobskerk
Het Binnenhof
De kapel van Eik en Duinen
De oudste kerk van Den Haag
Kandidaat-keizer
Door het ijs gezakt
Holland onbeduidend
Regeren als 12-jarige
De graaf blijft in Den Haag
Willem III breidt uit
Willem II bouwt paleis
Jachthuis op een gunstige plek
Geen vaste verblijfplaats
Graaf gedood bij steekspel
De Beul
Floris V vermoord
Moord op op het Hof
Sint-Nicolaasgasthuis
Leprozen buiten de stad
De vuilbrief
Dorpsgrenzen vastgesteld
Anthonis Broederschap zorgt voor zieken
De Zwarte Dood en de pest
Boeken in de Hofkapel
Textielnijverheid bloeit
Lakennijverheid in Den Haag
Een bruiloftsmaal
De eerste hijskraan aan het Spui
Schepenen en de vierschaar
Een doopfeest met narren
Kerstfeest
Vastenavond
Spelletjes aan het hof
Schuttersfeest
Een schoolmeester
Arme kinderen naar school
Concurrentie tussen scholen
De Grote School