Stadhouders, koningen en koninginnen (1544 - nu)

Nassau Dietz (voor 1702)

Huis van Oranje (na 1702)


Prinsen van Oranje

Johan V

Graaf van Nassau

Johan V was de jonste zoon van Jan IV van Nassau en Maria van...

» lees meer

(1455-1516), graaf van Nassau

x Elisabeth van Hessen († 1523)

Landgravin van Hessen-Marburg

Elisabeth, landgravin van Hessen-Marburg was een dochter van Hendrik van...

» lees meer

Hendrik III

Graaf van Nassau

Hendrik was de oudste zoon van Jan V van Nassau en Elisabeth van...

» lees meer

(1483-1538) graaf van Nassau

x (1) Françoise von Savoye (2) Claudia van Châlon (3) Mencia de Mendoça († 1554)

(2) René van Châlon
Jan van Scorel, portret van René van Chalon, 1542, Rijksmuseum Amsterdam

Graaf van Nassau en prins van Oranje

René was de zoon van Hendrik III en zijn tweede vrouw Claudia van...

» lees meer

(1519-1544) graaf van

Nassau prins van Oranje 1538 x Anna van Lotharingen († 1568) geen kinderen

Willem de Rijke
Willem de Rijke, graaf van Nassau Dillenburg

Graaf van Nassau, Siegen, Dillenburg, Hadamar, Herborn, Vianden en Dietz

Willem de Rijke was een zoon van Jan V van Nassau en Elisabeth van...

» lees meer

(1487 -1559) graaf van Nassau

x (1) Walburga van Egmond (2)

Juliana van Stolberg († 1580)
Juliana van Stolberg Wernigerode

Gravin van Nassau-Dillenburg

Juliana was het vijfde kind van van Botho VIII van Stolberg-Wernigerode en...

» lees meer

(2) Willem I
Portret van Willem van Oranje door Adriaen Thomasz Key, Rijksmuseum Amsterdam

Prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht

Willem was de oudste zoon uit het huwelijk van graaf Willem de Rijke...

» lees meer

(1533-1584) graaf van Nassau

prins van Oranje 1544 stadhouder 1559-1584 x

(1) Anna van Buren

Gravin van Buren, Lingen en Leerdam

Anna van Buren was de enige dochter van Maximiliaan van Egmont, graaf...

» lees meer
(2) Anna van Saksen

Hertogin van Saksen

Anna van Saksen was de dochter van hertog en keurvorst Maurits van Saksen en...

» lees meer
(3) Charlotte de Bourbon

Charlotte de Bourbon was de vijfde dochter van van Lodewijk III van...

» lees meer
(4) Louise de Coligny († 1620)
Louise de Coligny, gravure van Willem Jacobsz. Delff naar een portret van Michiel Jansz. van Mierevelt, 1627. Museum Boymans van Beuningen Rotterdam

Louise de Coligny was een dochter van de vooraanstaande franse...

» lees meer

Johan de Oude
Johan de Oude, portret door Jan Antonisz. van Ravesteyn, Rijksmuseum Amsterdam

Graaf van Nassau-Dillenburg etc.

Johan (of Jan) de Oude was de tweede zoon van Willem de Rijke en Juliana van...

» lees meer

(1536-1606)

Lodewijk
Lodewijk van Nassau door een onbekende kunstenaar, Rijksmuseum Amsterdam

Graaf van Nassau

Lodewijk van Nassau was het vierde kind van Willem de Rijke en zijn...

» lees meer

(1538-1574)

Adolf
Adolf van Nassau, portret door Wybrand de Geest, Rijksmuseum Amsterdam

Adolf van Nassau was het zesde kind van Willem de Rijke en Juliana van...

» lees meer

(1540-1568)

Hendrik
Hendrik van Nassau, portret door Wybrand de Geest, Rijksmuseum Amsterdam

Hendrik van Nassau was het twaalfde en laatste kind van Willem de Rijke en...

» lees meer

(1550-1574)

uit (1) twee, uit (2) zes dochters

1) Filips Willem
Michiel Jansz. van Mierevelt, portret van Filips Willem, prins van Oranje, Rijksmuseum Amsterdam

Prins van Oranje, graaf van Nassau, graaf van Buren

Filips Willem was de oudste zoon van Willem van Oranje en zijn eerste...

» lees meer

(1554-1618)

prins van Oranje 1584 x Elenora van Bourbon († 1619) geen kinderen

uit (1) en (2) nog drie dochters

Maurits
Portret van Maurits van Oranje door Michiel Jansz. van Mierevelt, Rijksmuseum Amsterdam

Prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht

Maurits was een zoon van prins Willem van Oranje en zijn tweede vrouw...

» lees meer

(1567-1625), stadhouder 1585-1625

prins van Oranje 1618 (ongehuwd)

uit (3) zes dochters

(4) Frederik Hendrik
Portret van Frederik Hendrik door atelier Michiel Jansz. van Mierevelt, Rijksmsueum Amsterdam

Prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel.

Frederik Hendrik was de enige zoon van prins Willem van Oranje en zijn...

» lees meer

(1584-1647)

prins van Oranje 1625 stadhouder 1625-1647 x

Amalia van Solms († 1675)
Portret van Amaila van Solms, Haags Historisch Museum

Gravin van Braunfels

Amalia van Solms was de dochter van Johan Albrecht I van...

» lees meer

Willem II
Portret van Willem II door atelier Gerard van Honthorst, Rijksmuseum Amsterdam

Prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel.

Willem II was de oudste zoon van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Hij...

» lees meer

(1626-1650)

prins van Oranje 1647 stadhouder 1647-1650 x

Maria Stuart I († 1661)
Huwelijksportret Willem II en Maria Stuart, Anthony van Dijk, 1641, Rijksmuseum Amsterdam

Princess Royal en Prinses van Oranje-Nassau

Maria Stuart was de oudste dochter van koning Karel I van Engeland en...

» lees meer

Willem III Hendrik
Willem III als kind door Adriaan Hanneman, Rijksmuseum Amsterdam

Prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, koning van Engeland en Schotland

Willem III werd in 1650 , acht dagen na de dood van...

prins van Oranje 1840 » lees meer

(1650-1702)

prins van Oranje 1650 stadhouder 1672-1702 koning van Engeland 1689-1702 x

Maria Stuart II († 1694) geen kinderen
Maria Stuart II

Prinses van Oranje, koningin van Engeland en Schotland

Maria Stuart II was de dochter van Jacobus II, de hertog van York en de...

» lees meer

Louise Henriëtte
Louise Henriëtte als de godin van de jacht Diana, portret door Willem van Honthorst, Centraal Museum Utrecht

prinses van Oranje

Louise Henriëtte was de oudste dochter van Frederik Hendrik en Amalia...

» lees meer

(1627-1667)

x Frederik Willem, keurvorst van Brandenburg († 1688)

Isabella Charlotte

(1632-1642)

Albertine Agnes
Portret van Albertine Agnes met haar drie kinderen door Abraham van den Tempel, 1668, Fries Museum Leeuwarden

Prinses van Oranje

Albertine Agnes van Nassau was de vijfde dochter van stadhouder Frederik...

» lees meer

(1634-1696)

x Willem Frederik (1613-1664)
Portret van Willem Frederik door Wybrand de Geest, 1632, Rijksmuseum Amsterdam

Vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe

Willem Frederik was de zoon van Ernst Casimir van Nassau-Dietz en Sophia...

» lees meer

vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland 1640-1664

Henriëtte Catharina

Prinses van Oranje

Henriëtte Catharina was de derde dochter van stadhouder Frederik...

» lees meer

(1637-1708)

x Johan George II van Anhalt-Dessau
(† 1693) hieruit o.m. Henriëtte Amalia (1666-1726)

Maria
Portret van Maria van Oranje op zes-jarige leeftijd door Gerard van Honthorst

Prinses van Oranje

Maria was de zevende en jongste dochter van stadhouder Frederik Hendrik...

» lees meer

(1642-1688)
geh.m.Lodewijk Paltsgraaf

van Simmern † 1673

Koningen van Pruisen

Hendrik Casimir II
Hendrik Casimir II, prent door Johannes Willemsz. Munnickhuysen, Rijksmuseum Amsterdam

Vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland en Groningen

Hendrik Casimir II was de enige zoon van Willem Frederik van Nassau-Dietz en...

» lees meer

(1657-1696)

vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland 1664-1696 x

Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau († 1726)
Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau, miniatuur door Marie Duchatel, 1689, Rijksmsueum Amsterdam

Henriëtte Amalia Maria van Anhalt-Dessau was de dochter van Johan...

» lees meer

Amalia
Amalia van Nassau-Dietz, detail schilderij Abraham van den Tempel, 1668, Fries Museum Leeuwarden

Amalia van Nassau-Dietz was de oudste dochter van Willem Frederik van...

» lees meer

(1655-1695)

x Johan Willem van Saksen-Eisenach († 1729

en 7 dochters

Johan Willem Friso
Johan Willem Friso, miniatuur door een onbekende kunstenaar, 1710, Rijksmuseum Amsterdam

Vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland en Groningen, prins van Oranje

Johan Willem Friso was de tweede zoon en het derde kind van Hendrik Casimir...

» lees meer

(1687-1711)

Vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland 1696 (1707)-1711, prins van Oranje 1702 x

Maria Louise van Hessèn-Kassel († 1765)
Maria Louise van Hessen-Kassel, portret door Johann Philip Behr, 1756, Rijksmuseum Amsterdam

Maria Louise van Hessen-Kassel was het tiende kind van Lodewijk, graaf van...

» lees meer

Willem IV Karel Hendrik Friso
Portret van Willem IV door Hans Hysing, Rijksmuseum Amsterdam

Prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Groningen, Friesland en Gelderland, algemeen erfstadhouder

Willem Carel Hendrik Friso was de zoon van de stadhouder van Groningen en...

» lees meer

(1711-1751)

prins van Oranje vorst van Nassau, Stadhouder van Friesland 1711 (1731)-1751, algemeen erfstadhouder 1747-1751 x

Anna van Hannover († 1759)
Anna van Hannover, portret door Johann Valentin Tischbein, 1753, Rijksmuseum Amsterdam

Princess Royal, prinses van Oranje-Nassau

Anna van Hannover was de dochter van George II August keurvorst van...

» lees meer

Willem V Batavus
Portret van Willem V door Johann Georg Ziesenis, Mauritshuis Den Haag

Prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz, algemeen erfstadhouder

Willem V was de zoon van stadhouder Willem IV en de Engelse prinses Anna...

» lees meer

(1748-1806)

prins van Oranje vorst van Nassau, stadhouder 1751 (1766)-1795 x

Wilhelmina van Pruisen († 1820)

prinses van Pruisen

Frederika Sophia Wilhelmina van Pruisen was de enige dochter van prins...

» lees meer

Willem I
Koning Willem I door Joseph Palinck 1819; Rijksmuseum Amsterdam. Koning Willem I is afgebeeld in het gala-tenue van generaal van de landmacht. Daaroverheen draagt hij een met hermelijn gevoerde en omzoomde koningsmantel.

Koning der Nederlanden

Prins Willem Frederik was de eerste zoon van stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen. Hij werd geboren in Den Haag, in Huis Ten Bosch. De periode waarin...

» lees meer

(1772-1843)

souverein vorst 1813, koning der Nederlanden 1815-1840 x (1)

Wilhelmina van Pruisen (2)

Koningin der Nederlanden

Frederica Louisa Wilhelmina, prinses van Pruisen, was de een dochter van...

» lees meer
Henriëtte d'OuiItremont († 1864)

gravin van Nassau

Henrica (Henriëtte) Adriana Ludovica Flora d'Oultremont de...

» lees meer

Willem II

Koning der Nederlanden

Willem Frederik George Lodewijk was de oudste zoon van koning Willem I en Wilhelmina van Pruisen. Hij groeide op aan het Pruisische hof. Toen de Fransen in 1795...

» lees meer

(1792-1849)

prins van Oranje 1815

koning 1840-1849

x Anna Pavlovna van Rusland († 1865)

Koningin der Nederlanden

Anna Paulowna was de dochter van Paul Romanov, tsaar van Rusland, en Maria...

» lees meer

Frederik

Willem George Frederik van Oranje-Nassau was de jongste zoon van de laatste...

» lees meer

(1774-1799)

ongehuwd

Frederik

Prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Willem Frederik Karel, was de tweede zoon van de latere koning Willem...

» lees meer

(1797-1881)

x Louise van Pruisen († 1870)

Marianne
Prinses Marianne als klein meisje, Stippelgravure van W. van Senus, Duijvesteincollectie Voorburg

Prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau

Wilhelmina Frederica Louisa Charlotte Marianne was...

» lees meer

(1810-1883)

x Albert van Pruisen (gesch. 1849)

Louise

prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau

Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louise was de oudste dochter van prins...

» lees meer

(1828-1871)

x Karel XV van Zweden († 1872)

Maria

Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria Marie , prinses der Nederlanden,...

» lees meer

(1841-1910)

x Willem van Wied († 1907)

Willem III
Koning Willem III in uniform met hermelijnen mantel. 1856 door Nicolaas Pieneman. Rijksmuseum Amsterdam

Koning der Nederlanden

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk was de oudste zoon van koning Willem II en de Russische tsarendochter Anna Paulowna.  In 1839 trouwde hij met...

» lees meer

(1817-1890)

prins van Oranje 1840 koning 1849-1890 x

(1) Sophie van Wurtemberg (2)
portret van Koningin Sophie door Franz Xaver Winterhalter, 1863

Koningin der Nederlanden

Sophia Frederika Mathilde, prinses van Würtemberg, werd geboren in...

» lees meer
Emma van Waldeck-Pyrmont Regentes 1890-1898 († 1934)
collectie Haags Historisch Museum

Koningin der Nederlanden en Regentes

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia prinses van Waldeck-Pyrmont, was de...

» lees meer

Alexander

prins van Oranje-Nassau

Willem Alexander Frederik Constantijn Nikolaas Michiel was de tweede zoon...

» lees meer

(1818-1848)

ongehuwd

Hendrik

prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Willem Frederik Hendrik , was de derde zoon van koning Willem II en...

» lees meer

(1820-1879)

x (1) Amalia van Saksen-Weimar (2) Maria van Pruisen († 1888) geen kinderen

Sophie

prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau

Wilhelmine Marie Sophie Louise, was het jongste kind en...

» lees meer

(1824-1897)

x Karel Alexander van Saksen-Weimar († 1901)

(1) Willem

prins van Oranje, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, was de oudste zoon van...

» lees meer

(1840-1879)

prins van Oranje 1849 (ongehuwd)

Maurits

(1843-1850)

Alexander

Prins van Oranje, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Willem Alexander Carel Hendrik Frederik, was de derde zoon van koning...

» lees meer

(1851- 1884)

prins van Oranje 1879 (ongehuwd)

(2) Wilhelmina
Koningin Wilhelmina 1931, foto Franz Ziegler collectie Koninklijk Huisarchief

Koningin der Nederlanden 1898-1948

Wilhelmina Helena Pauline Maria was de enige dochter van koning Willem III en koningin Emma. Toen haar vader Willem III in 1890 overleed, was Wilhelmina pas tien...

» lees meer

(1880-1962)

koningin 1890 (1898)-1948 x

Hendrik van Mecklenburg-Schwerin († 1934)
Officieel portret van prins Hendrik

Prins der Nederlanden

Heinrich Wladimir Albrecht Ernst was de derde zoon van groothertog Frederik...

» lees meer

Juliana
Officieel staatsieportret van Koningin Juliana en regalia. ANP PHOTO BENELUX PRESS

Koningin der Nederlanden 1948-1980

Op 30 april 1909 werd Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina geboren. Ze was het enige kind van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Alle Oranjeaanhangers waren blij...

» lees meer

(1909-2004)

koningin 1948-1980 x

Bernhard van Lippe-Biesterfeld († 2004)

Prins der Nederlanden

Bernard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter was de...

» lees meer

Beatrix
Koningin Beatrix 1980; foto Rijksvoorlichtingsdienst

Koningin der Nederlanden 1980-2013

Beatrix Wilhelmina Armgard is de oudste dochter van prinses...

» lees meer

(geb. 1938) koningin 1980 - 2013

Claus van Amsberg († 2002)

Prins der Nederlanden

Claus George Willem Otto Frederik Geert  von Amsberg was de enige...

» lees meer

Irene

Prinses der Nederlanden

Irene Emma Elisabeth is de tweede dochter van Prinses Juliana en Prins...

» lees meer

(geb. 1939)

x Carlos Hugo van Bourbon-Parma († 2010) gesch. 1981

Margriet

Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld

Margriet Francisca is de derde dochter van prinses Juliana en prins...

» lees meer

(geb. 1943) x

Pieter van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven is de tweede zoon van Pieter van Vollenhove en Jacoba...

» lees meer

Maria Christina

prinses der Nederlanden

Maria Christina is de jongste dochter van prinses Juliana en prins Bernhard....

» lees meer

(geb. 1947)

x Jorge Guillermo (gesch. 1996)

Willem-Alexander
Staatsieportret Koning Willem-Alexander met koningsmantel, foto Koos Breukel, RVD

Koning der Nederlanden

Willem-Alexander Claus George Ferdinand is de oudste zoon van Prinses...

» lees meer

(geb. 1967)

prins van Oranje 1980 koning 2013 - heden

x Máxima Zorreguieta
Máxima Zorreguieta, foto Erwin Olaf 2011

Koningin der Nederlanden

Máxima is de oudste dochter van de Argentijnse Jorge Horacio...

» lees meer

Johan Friso
Prins Johan Friso met zijn vrouw en dochters

Prins van Oranje-Nassau

Johan Friso Bernhard Christiaan David was de tweede zoon van...

» lees meer

(1968-2013)

x Mabel Wisse Smit

Constantijn

Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau

Constantijn Christof Frederik Aschwin is de jongste zoon van...

» lees meer

(geb. 1969) x

Laurentien Brinkhorst

Prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau

Petra Laurentien Brinkhorst is de dochter van Laurens Jan Brinkhorst en...

» lees meer

Catharina-Amalia

Prinses van Oranje

Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria is de oudste dochter van...

» lees meer

(geb. 2003) Prinses van Oranje 2013

Alexia

Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau

Alexia Juliana Marcela Laurentien is de tweede dochter van Koning...

» lees meer

(geb. 2005)

Ariane

Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau

Ariane Wilhelmina Máxima Ines is de jongste dochter van Koning...

» lees meer

(geb. 2007)